Adoracja i uwielbienie Krwi Chrystusa — czwartek 22 lutego 2018

Kiedy:
22 Luty 2018@17:00 – 19:00
2018-02-22T17:00:00+01:00
2018-02-22T19:00:00+01:00
Gdzie:
Sanktuarium Krwi Chrystusa
świętego Kaspra del Bufalo 2/18
42-221 Częstochowa
Polska

Krew Zbawiciela przy­czy­nia się do nasze­go uwol­nie­nia od każ­de­go grze­chu oraz uzdro­wie­nia każ­dej naszej rany ducho­wej i cie­le­snej.

Zapraszamy na Mszę św. ku czci Krwi Chrystusa, ado­ra­cję, uwiel­bie­nie Krwi Chrystusa, i indy­wi­du­al­ne Błogosławieństwo reli­kwią Krwi Chrystusa.

Termin: 22.02.2018, Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie

Program

  • 17.30 — Msza św.
  • 18.00 — 19.00 — indy­wi­du­al­ne bło­go­sła­wień­stwo, ado­ra­cja i uwiel­bie­nie Krwi Chrystusa
Bookmark the permalink.

Comments are closed.