Ogłoszenia parafialne na IV Niedzielę Wielkiego Postu (22.03.2020)

1.Odwołane są wszystkie spotkania formacyjne i duszpasterskie.

2.Od poniedziałku do soboty od godziny 14.00 do 17.30 będzie wystawiony Najświętszy Sakrament. Kto chciałby skorzystać z sakramentu spowiedzi proszę dzwonić na numer parafialny

538-380-488

3. Jeżeli ktoś z nas potrzebowałby pomocy w zrobieniu zakupów, wyprowadzenia psa, wyrzucenia śmieci lub innych rzeczy proszę dzwonić na numer parafialny.

4. Te osoby które w takich przypadkach sąsiedzkiej pomocy byłyby gotowe pomóc proszę aby zostawiły do siebie numer telefonu z zakrystii.

Ogłoszenia parafialne na III Niedzielę Wielkiego Postu (15.03.2020)

1. Bóg zapłać ks. Grzegorzowi Pasztaleńcowi za wygłoszone rekolekcje i życzymy mu wszelkich łask na dalszy czas służenia Bogu.

2. Odwołane są wszystkie spotkania formacyjne i duszpasterskie.

3. Od poniedziałku do soboty od godziny 12.00 do 16.00 będzie wystawiony Najświętszy Sakrament. Kto chciałby skorzystać z sakramentu spowiedzi proszę dzwonić na numer parafialny

538-380-488

4. Jeżeli ktoś z nas potrzebowałby pomocy w zrobieniu zakupów, wyprowadzenia psa, wyrzucenia śmieci lub innych rzeczy proszę dzwonić na numer parafialny.

5. Te osoby które w takich przypadkach sąsiedzkiej pomocy byłyby gotowe pomóc proszę aby zostawiły do siebie numer telefonu z zakrystii.

Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski (12 marca 2020)

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:
a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:
a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 12 marca 2020 r.

Plan rekolekcji parafialnych 12 – 15 marca 2020

Plan rekolekcji parafialnych 12 – 15 marca 2020.

Rekolekcjonista ks. Grzegorz Pasztaleniec

Czwartek 18.00 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną.

                           Po Mszy nabożeństwo do Krwi Chrystusa

Piątek 18.00 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną.

                       Droga krzyżowa po Mszy Świętej

Sobota 12.00 – odwiedziny chorych

              18.00 – Msza Święta z nauka rekolekcyjną.

                        Po Mszy adoracja Najświętszego Sakramentu

Niedziela

            9.00 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną

           11.00 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną

           14.30 – Różaniec do Krwi Chrystusa wokół Sanktuarium

           16.00 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną.

                        Po Mszy modlitwa o uzdrowienie.

            18.00 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną

Spowiedź rekolekcyjna

Piątek od godziny 17.00 do ostatniego penitenta.

Sobota od godziny 16.00 do ostatniego penitenta.

Ogłoszenia parafialne na II Niedzielę Wielkiego Postu (8.03.2020)

 1. Rekolekcje parafialne odbędą się od 12 marca (czwartek) do 15 marca (niedziela). Poprowadzi je ks. Grzegorz Pasztaleniec.
 2. Zapraszamy na katechezy neokatechumenalne w każdy poniedziałek i czwartek o godz. 19.00.
 3. Krąg biblijny we wtorek o godz. 19.15 w domu parafialnym (plebania).
 4. W sobotę zbiórka lektorów o godz. 11.00, a ministrantów o 11.30.
 5. W przyszłą niedzielę po Mszy o godz. 11.00 spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii i ich rodziców. Natomiast po Mszy o godz. 18.00 spotkania mają kandydaci do bierzmowania.
 6. Zapraszamy na pielgrzymkę do Rzymu. Więcej informacji na plakacie w gablocie.
 7. Zapraszamy na Ekstremalną Drogę krzyżową 3 kwietnia. Rozpoczyna się Mszą Świętą o godz. 20.00. Więcej informacji i zapisy na stronie https://edk.org.pl
 8. W zakrystii dla dzieci naklejki.

Ogłoszenia parafialne na I Niedzielę Wielkiego Postu (1.03.2020)

 1. Rekolekcje parafialne odbędą się od 12 marca (czwartek) do 15 marca (niedziela). Poprowadzi je ks. Grzegorz Pasztaleniec.
 2. W każdą niedzielę Wielkiego Postu po Mszy o godzinie 9.00 będziemy się modlili nabożeństwem Gorzkich Żali.
 3. Zapraszamy na katechezy neokatechumenalne w każdy poniedziałek i czwartek o godz. 19.00.
 4. Spotkanie kandydatów do bierzmowania we wtorek o godz. 18.30.
 5. Krąg biblijny we wtorek o godz. 19.15 w domu parafialnym (plebania).
 6. Odwiedziny chorych w piątek od godz. 10.00. Spowiedź w kościele od godz. 16.30.
 7. W piątek o godz. 18.00 Droga krzyżowa. Prowadzą kandydaci do bierzmowania. Proszę dzieci przygotowujące się do I Komunii, aby uczestniczyły w nabożeństwie Drogi Krzyżowej.
 8. W sobotę od godz. 7.30 możliwość spowiedzi. O godz. 8.00 Msza Święta. Po Mszy różaniec maryjny w intencji wynagradzającej. Zapraszam członków Żywego Różańca oraz wszystkich chcących obchodzić pierwsze soboty.
 9. W sobotę zbiórka lektorów o godz. 11.00, a ministrantów o 11.30.
 10. W przyszłą niedzielę po Mszy o godz. 11.00 spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii i ich rodziców. Natomiast po Mszy o godz. 18.00 spotkania mają kandydaci do bierzmowania.
 11. Bóg zapłać za złożone w zeszłym tygodniu pieniądze na budowę kościoła. Uzbieraliśmy 3269 zł.
 12. Zapraszamy na pielgrzymkę do Rzymu. Więcej informacji na plakacie w gablocie.
 13. Na końcu kościoła zdrapki na Wielki Post. Ofiara dobrowolna. Można zabrać skarbonki miłosierdzia i przynieść je w Niedzielę Miłosierdzia.
 14. W zakrystii dla dzieci naklejki.