Pierwsza komunia św. (2018 r.)

Ogłoszenia parafialne na VI Niedzielę Wielkanocną (06.05.2018)

 1. Dzisiaj podczas Mszy Świętej o godzinie 11.00 trzydziestka dzieci po raz pierwszy przyjmie Komunię Świętą. Polecamy ich modlitwie.
 2. Przez najbliższy tydzień dzieci pierwszokomunijne będą miały biały tydzień. Nabożeństwo majowe o godzinie 17.00 i Msza Święta o godzinie 17.30.
 3. Za tydzień 13 maja podczas Mszy o godzinie 11.00 rocznicę I Komunii Świętej będą obchodzić dzieci, które wzeszłym roku przystąpiły do niej po raz pierwszy. Spowiedź i próba przed rocznica Komunii w sobotę o godzinie 11.00.
 4. We wtorek Uroczystość św. Stanisława, biskupa, głównego Patrona Polski. Msza święta o godzinie 17.30.
 5. Przez cały miesiąc maj zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwie majowym.
  Od poniedziałku do soboty o godzinie 17.00 (w środę przy kapliczce u zbiegu ulic Bialskiej i Zakopiańskiej) w niedzielę i święta nakazane (3 maja; Boże Ciało) o godzinie 17.20 również przy kapliczce.
 6. Spotkanie organizacyjne dla wszystkich mających pomysły na ubogacenie festynu parafialnego i chętnych do pomocy 12 maja (sobota) o godz. 16.00 w domu rekolekcyjnym.
 7. W zeszłym tygodniu na budowę kościoła uzbieraliśmy 2396 zł. Za wszystkie ofiary serdeczne Bóg zapłać.

Ogłoszenia parafialne na V Niedzielę Wielkanocną (29.04.2018)

 1. Za tydzień podczas Mszy Świętej o godzinie 11.00 trzydzieści dzieci po raz pierwszy przyjmie Komunię Świętą. Polecamy ich modlitwie.
 2. W czwartek 3 maja obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Porządek mszy jak w niedzielę. Po Mszy o godz. 9.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa dziesiątka różańca świętego. W różach różańcowych wymiana tajemnic.
 3. W piątek 4 maja ks. Arcybiskup udzielił wszystkim mieszkańcom diecezji dyspensę od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.
 4. W piątek odwiedziny chorych od godziny 9.30 i spowiedź pierwszopiątkowa od godziny 16.30. Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa po Mszy o godz. 17.30.
 5. Przez cały miesiąc maj zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwie majowym.
  Od poniedziałku do soboty o godzinie 17.00 (w środę przy kapliczce u zbiegu ulic Bialskiej i Zakopiańskiej) w niedzielę i święta nakazane (3 maja; Boże Ciało) o godzinie 17.20 również przy kapliczce.
 6. Festyn Parafialny połączony ze zbiórką charytatywną na naszego małego parafianina Filipa 3 czerwca 2018.
  Przewidzianych jest mnóstwo atrakcji dla dzieci i nie tylko. Zapraszamy do włączenia się. Do zakrystii można przynosić fanty na loterię; kto posiada interesujące dla dzieci talenty: artystyczne, kulinarne, plastyczne, muzyczne itp. i chciałby się w ten sposób zaprezentować zapraszam do zgłaszania się.
  Spotkanie organizacyjne dla wszystkich mających pomysły na ubogacenie festynu i chętnych do pomocy 12 maja (sobota) o godz. 16.00 w domu rekolekcyjnym.
 7. Intencje mszalne
 • 30.04 Poniedziałek: Za ś.p. Elfrydę Breuer. Msza św. greg.
 • 01.05 Wtorek: Za ś.p. Aleksandra Markowskiego w rocznice śmierci
 • 02.05 Środa: Za ś.p. Stanisława Łukasiewicz (int. od rodziny Rybak)
 • 03.05 Czwartek:
  9.00 – Za ś.p. Marię Rzepka
  11.00 – Int. dziękczynno-błagalna w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej, o błogosławieństwo Boże dla Andrzeja i Eleonory oraz dla Henryka i Józefy.
  18.00 – 1) O przebłaganie za grzechy i niewierności duchowieństwa w służbie Bożej, przez wstawiennictwo Maryi Róży Duchowej
  2) Za ś.p. Stanisławę, Zygmunta i Stanisławę
 • 04.05 Piątek: O szczęśliwe rozwiązanie dla Moniki i o zdrowie dla dziecka
 • 05.05 Sobota: Za ś.p. Katarzynę, Antoniego oraz zmarłych z rodziny Paziewskich
 • 06.05 Niedziela:
  9.00 – 1) Za dusze w czyśćcu cierpiące
  2) Za ś.p. Mariannę Chmielarz (int. od bratowej Danki z rodziną)
  11.00 – I Komunia św.
  18.00 – Int. dziękczynna z okazji 65. rocznicy
  urodzin siostry Krystyny

Spotkanie dla mężczyzn z Drogi Odważnych

Wspólnota Przymierza Wojowników zapra­sza na spo­tka­nie dla męż­czyzn. Spotkanie jest adre­so­wa­ne dla każ­de­go męż­czy­zny, któ­ry kroczy Drogą Odważnych albo chciałby na nią wejść.

Droga jest dosko­na­łym miej­scem roz­wo­ju ludz­kie­go, jak i ducho­we­go.

Poprzez stro­nę www.odwazni.pl moż­na dołą­czyć do Drogi Odważnych. Jest to miej­sce tyl­ko dla męż­czyzn. Na każ­dy dzień jest przy­go­to­wa­na cie­ka­wa treść, w zależ­no­ści od dnia jest to kon­fe­ren­cja, sło­wo, świa­dec­two, wywiad, inspi­ru­ją­ce fil­my. Wystarczy tyl­ko kwa­drans dzien­nie, a sta­niesz się praw­dzi­wym naśla­dow­cą Chrystusa.

Spotkania dla mężczyzn są raz w miesiącu, zazwyczaj w ostatnie środy miesiąca. Zainteresowani spotkaniami, są proszeni o wcześniejsze zarejestrowanie się na Drodze Odważnych: www.odwazni.pl

W pro­gra­mie:

 • 19.00 ado­ra­cja (moż­li­wość spo­wie­dzi);
 • 19.30 kon­fe­ren­cja;
 • 20.00 Eucharystia w męskim gro­nie.
 • Braterskie spotkanie integracyjne

Więcej infor­ma­cji u ks. Marcina Pawlickiego CPPS (odpowiedzialnego za męską grupę w Częstochowie) oraz na stro­nie www.odwazni.pl

Ogłoszenia parafialne na IV Niedzielę Wielkanocną (22.04.2018)

 1. Po Mszy o godzinie 11.00 spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej. Takie spotkanie jest przewidziane również za tydzień.
 2. Dzisiaj po Mszy o godzinie 11.00 spotkanie dla rodziców i dzieci obchodzących pierwszą rocznicę Komunii Świętej.
 3. W sobotę o godzinie 11.00 zbiórka ministrantów i lektorów.
 4. W każdy czwartek zapraszamy na nabożeństwo do Krwi Chrystusa z indywidualnym błogosławieństwem relikwię Krwi. W drugi i czwarty czwartek pomagać w modlitwie będzie zespół muzyczny.
 5. 6 maja podczas Mszy o godzinie 11.00 trzydziestka dzieci przyjmie po raz pierwszy Komunię Świętą. Polecamy ich w modlitwie, aby wzrastali w wierze.

Ogłoszenia parafialne na III Niedzielę Wielkanocną (15.04.2018)

 1. Dzisiaj jest II Narodowy dzień czytania Pisma Świętego. Wszyscy, którzy zabrali ze sobą własne Pismo Święte niech zostaną przed kościołem, aby zrobić zdjęcie. Ze zdjęć postaramy się zrobić kolaż.
 2. Po Mszy o godzinie 11.00 spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej. Takie spotkanie jest przewidziane również za tydzień.
 3. Dzisiaj III niedziela miesiąca. Dróżki Krwi Chrystusa wokół Sanktuarium o godzinie 14.30, a dodatkowa Msza ku czci Krwi Chrystusa o godzinie 16.00.
 4. Za tydzień po Mszy o godzinie 11.00 spotkanie dla rodziców i dzieci obchodzących pierwszą rocznicę Komunii Świętej.
 5. W sobotę o godzinie 11.00 zbiórka ministrantów i lektorów.
 6. Intencje mszalne:
 • 16.04 Poniedziałek: 1) Za ś.p. Elfrydę Breuer. Msza św. greg.
  2) W int. Bernadetty, z prośbą o doświadczenie miłości Bożej, uzdrowienie wewnętrzne, emocjonalne oraz o złamanie wszelkiego zła przez moc Krwi Chrystusa

   

 • 17.04 Wtorek: 1) Za ś.p. Elfrydę Breuer. Msza św. greg.

   

 • 18.04 Środa: Za ś.p. Elfrydę Breuer. Msza św. greg.
  2) Za ś.p. Agnieszkę Gawlak Łuszczyńską (int. od rodziców)

   

 • 19.04 Czwartek: 1) Za ś.p. Elfrydę Breuer. Msza św. greg.
  2) Za ś.p. Henrykę Belicką

   

 • 20.04 Piątek: Za ś.p. Elfrydę Breuer. Msza św. greg.

   

 • 21.04 Sobota: Za ś.p. Elfrydę Breuer. Msza św. greg.
  2) Za ś.p. Halinę i Bronisława Dobosz i ś.p. Jana i Janinę Pawłowskich oraz za zmarłych z rodzin

   

 • 22.04 Niedziela:

  9.00 – 1) Za dusze w czyśćcu cierpiące
  2) Za ś.p. Mariannę Chmielarz
  (int. od szwagierki Ireny i Agaty z rodziną)

  11.00 – 1) W int. dzieci Lilii i Andrzeja i ich rodzin o błogosła- wieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, ochronę Krwi Chrystusa
  2) Za ś.p. Stefano Bozzo w 6. rocznicę śmierci (int. od żony i syna)

  18.00 – 1) Za ś.p. Elfrydę Breuer. Msza św. greg.