Ogłoszenia parafialne na XXX niedzielę zwykłą 2014

 1. Do piątku włącznie mamy miesiąc październik, miesiąc poświęcony modlitwie różańcowej. Nabożeństwo różańcowe w tygodniu o godz. 17.00, a w niedzielę o godz. 17.30. Zapraszamy bardzo gorąco do uczestnictwa w tym nabożeństwie.
 2. W sobotę 1 listopada przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Święte w naszym kościele tylko przed południem: 9.00 i 11.00. Nie będzie Mszy Świętej wieczorowej. Zapraszam i zachęcam, w godzinach popołudniowych i wieczornych w tym dniu, do uczestnictwa w nabożeństwach, które będą miały miejsce na cmentarzach.
 3. W przyszłą niedzielę przypada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.
 4. Od 1 do 8 listopada włącznie można zyskać codziennie odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych. Odpust ten można ofiarować jedynie za zmarłych.
 5. W czwartek po Mszy Świętej będzie nabożeństwo do Krwi Chrystusa, a po nim indywidualne błogosławieństwo Relikwią Krwi Pańskiej.
 6. W wtorek – Wspomnienie Świętych Apostołów, Szymona i Judy Tadeusza.
 7. Spotkanie z rodzicami dzieci komunijnych i spotkanie z młodzieżą przygotowującą się w naszej parafii do przyjęcia sakramentu bierzmowania dzisiaj po Mszy Świętej o godz. 11.00.
 8. Kartki na wypominki są na stoliku z tyłu kościoła. Bardzo proszę o czytelne wypełnienie tych kartek z adresem, albo napisać: Parafia. Te kartki można wrzucić na tacę w czasie Mszy Świętej, albo bezpośrednio przynieść do zakrystii.
 9. Zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Spotkaniu Młodych we Frascati (Włochy), termin: 29 grud­nia 2014 – 6 stycz­nia 2015; Koszt wyjazdu: 1600zł; informacje i zapisy u ks. Marcina; szczegółowy program na stronie parafialnej.
 10. Intencje Mszalne:
 • 27.10 Poniedziałek:
  1) Za śp. Alojzego Michalika (int. od Heleny i Mariana Makles)
  2) Dziękczynno – błagalna za wszelkie otrzymane łaski z prośbą Boże błogosławieństwo i opiekę Bożą dla Barbary Orman z okazji urodzin
 • 28.10 Wtorek:
  1) Za śp. Alojzego Michalika (int. od Joanny i Jerzego Mrożek)
  2) W int. Tadeusza Głowackiego z okazji imienin, o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej
 • 29.10 Środa: Za śp. Alojzego Michalika (int. od rodziny Hejduk)
 • 30.10 Czwartek:
  1) Za śp. Alojzego Michalika (int. od Jarosława Szczepanik z rodziną)
  2) Za śp. Alicję (2 rocz. śm)
 • 31.10 Piątek: Za śp. Mirosława Hutnego
 • 01.11 Sobota:
  9.00 -
  11.00 – Za śp. Ryszarda Kimla i śp. Piotra i Halinę Heine
 • 02.11 Niedziela:
  9.00 – Za śp. Alojzego Michalika (int. od sąsiadów z ulicy Kieleckiej)
  9.00 – Za zmarłych z rodzin Ostrowskich i Skrzeszowskich

  11.00 – Za śp. Bronisławę i Adama Lisieckich
  11.00 – Z okazji urodzin Leona Bieleninika O Bożą opiekę i Boże błogosławieństwo dla niego

  18.00 –

Międzynarodowe Spotkanie Młodych we Frascati (Włochy)

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Spotkaniu Młodych we Frascati (Włochy)

Termin: 29 grud­nia 2014 – 6 stycz­nia 2015

Wyjazd w ramach świę­to­wa­nia dwu­stu lat Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa – spo­tka­nie dla mło­dych zwią­zanych z Misjonarzami.

Program:

29.12.2014 – przy­by­cie do Rzymu

30.12.2014 – wizyta w San Felice di Giano w Umbrii, kolebce Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa. Powrót do Rzymu, po dro­dze zwie­dza­nie Asyżu

31.12.2014 – zwie­dza­nie miejsc w Rzymie zwią­za­nych ze św. Kasprem, Bazyliki św. Piotra i Muzeów Watykańskich. Audiencja u papieża (o ile będzie to możliwe)

01.01.2015 – pobyt w Albano – muzeum św. Kaspra

02.01.2015 – wyjazd do Sonnino (gdzie św. Kasper posłu­gi­wał wśród ban­dy­tów) oraz Acuto – miej­sca zało­że­nia Zgromadzenia Adoratorek Krwi Chrystusa

3–6.01.2015 – spo­tka­nie we Frascati — ”On chciał mieć tysiąc języków”

Spotkanie koń­czy się obia­dem 6 stycz­nia 2015.

Koszt wyjazdu: 1600zł
Cena zawiera: koszty prze­jazdu, noc­legi, posiłki.
Nie zawiera kosz­tów bile­tów na komu­ni­ka­cję miej­ską po Rzymie oraz biletu wstępu do Muzeów Watykańskich.
Spotkanie prze­zna­czone jest dla osób w wieku 16–30 lat.

Więcej infor­ma­cji i zgło­sze­nia:
ks. Marcin Pawlicki CPPS