Ogłoszenia parafialne na XXIX Niedzielę Zwykłą 2014

 1. Dzisiaj przeżywamy nasz odpust Parafialny – Uroczystość Św. Kaspra del Bufalo. Bardzo dziękuję ks. Filipowi Pięta, za wygłoszenie kazania, za czas poświęcony na jego przygotowanie, za czas poświęcony na podróż z Łabuniek.
 2. Dzisiaj mamy trzecią niedzielę miesiąca. Droga Krwi Chrystusa o godz. 14.30; Msza Święta ku czci Krwi Chrystusa z indywidualnym błogosławieństwem Relikwią Krwi Pańskiej o godz. 16.00.
 3. Mamy miesiąc październik, miesiąc poświęcony modlitwie różańcowej. Nabożeństwo różańcowe w tygodniu o godz. 17.00, a w niedzielę o godz. 17.30. Zapraszamy bardzo gorąco do uczestnictwa w tym nabożeństwie.
 4. W czwartek po Mszy Świętej będzie nabożeństwo do Krwi Chrystusa, a po nim indywidualne błogosławieństwo Relikwią Krwi Pańskiej.
 5. W poniedziałek – Wspomnienie Świętego Jana Kantego, Prezbitera; W środę – Wspomnienie Jana Pawła II, Papieża.
 6. Spotkanie z rodzicami dzieci komunijnych i spotkanie z młodzieżą przygotowującą się w naszej parafii do przyjęcia sakramentu bierzmowania w przyszłą niedzielę po Mszy Świętej o godz. 11.00.
 7. Kartki na wypominki są na stoliku z tyłu kościoła. Bardzo proszę o czytelne wypełnienie tych kartek z adresem, albo napisać: Parafia. Te kartki można wrzucić na tacę w czasie Mszy Świętej, albo bezpośrednio przynieść do zakrystii.
 8. Zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Spotkaniu Młodych we Frascati (Włochy), termin: 29 grud­nia 2014 – 6 stycz­nia 2015; Koszt wyjazdu: 1600zł; informacje i zapisy u ks. Marcina; szczegółowy program na stronie parafialnej.
 9. Intencje Mszalne:
 • 20.10 Poniedziałek: Za śp. Alojzego Michalika (int. od kolegów z Instytutu Przeróbki Plastycznej i Inżynierii Bezpieczeństwa Politechniki Częstochowskiej)
 • 21.10 Wtorek:
  1) Za śp. Alojzego Michalika (int. od kuzyna Alka z żoną i rodziną)
  2) Z prośbą o zgodę i Boże błogosławieństwo z okazji 8 rocznicy ślubu
 • 22.10 Środa: Za śp. Alojzego Michalika (int. od rodziny Burdzińskich)
 • 23.10 Czwartek:
  1) Za śp. Alojzego Michalika (int. od rodzin Szyc i Norman)
  2) Za śp. Sewerynę Sędzielewską
 • 24.10 Piątek: Za śp. Alojzego Michalika (int. od Krzysztofa Wilka z rodziną)
 • 25.10 Sobota:
  1) Za śp. Alojzego Michalika (int. od Mariusza i Michała Staniek z rodziną)
  2) Za śp. Elżbietę Przygodzką (8 rocznica śmierci)
 • 26.10 Niedziela:
  9.00 – Za śp. Bożenę Mateja
  9.00 – Za śp. Franciszkę, Alfonsa i Henryka Atanielów

  11.00 – Za śp. Alojzego Michalika (int. od Andrzeja i Ewy Nieroba)

  18.00 – Dziękczynno – błagalna za wszystkie łaski z prośbą o potrzebne wszelkie błogosławieństwo, Bożą miłość dla rodzin Orplów i Karolaków

Międzynarodowe Spotkanie Młodych we Frascati (Włochy)

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Spotkaniu Młodych we Frascati (Włochy)

Termin: 29 grud­nia 2014 – 6 stycz­nia 2015

Wyjazd w ramach świę­to­wa­nia dwu­stu lat Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa – spo­tka­nie dla mło­dych zwią­zanych z Misjonarzami.

Program:

29.12.2014 – przy­by­cie do Rzymu

30.12.2014 – wizyta w San Felice di Giano w Umbrii, kolebce Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa. Powrót do Rzymu, po dro­dze zwie­dza­nie Asyżu

31.12.2014 – zwie­dza­nie miejsc w Rzymie zwią­za­nych ze św. Kasprem, Bazyliki św. Piotra i Muzeów Watykańskich. Audiencja u papieża (o ile będzie to możliwe)

01.01.2015 – pobyt w Albano – muzeum św. Kaspra

02.01.2015 – wyjazd do Sonnino (gdzie św. Kasper posłu­gi­wał wśród ban­dy­tów) oraz Acuto – miej­sca zało­że­nia Zgromadzenia Adoratorek Krwi Chrystusa

3–6.01.2015 – spo­tka­nie we Frascati — ”On chciał mieć tysiąc języków”

Spotkanie koń­czy się obia­dem 6 stycz­nia 2015.

Koszt wyjazdu: 1600zł
Cena zawiera: koszty prze­jazdu, noc­legi, posiłki.
Nie zawiera kosz­tów bile­tów na komu­ni­ka­cję miej­ską po Rzymie oraz biletu wstępu do Muzeów Watykańskich.
Spotkanie prze­zna­czone jest dla osób w wieku 16–30 lat.

Więcej infor­ma­cji i zgło­sze­nia:
ks. Marcin Pawlicki CPPS