Zbieramy fanty…

Cegiełek coraz więcej. Będzie co wybierać. Jak masz coś wartościowego, dobrej jakości, a tego już nie potrzebujesz, czekamy w zakrystii do soboty 2 czerwca.

Festyn Parafialny – 3 czerwca 2018 r.

Odpust Maryjny w Sanktuarium Krwi Chrystusa (20.05.2018)

Zapraszamy na Odpust Matki Bożej Królowej Przenajdroższej Krwi, 20 maja 2018 r.

Program odpu­stu

 • 9:15 – Droga Krwi Chrystusa – Ks. Andrzej Szymański CPPS
 • 10:15 – Ogłoszenia Wspólnoty Krwi Chrystusa – Animatorzy Krajowi WKC
 • 10:15 — Okazja do Spowiedzi (Plener) – Misjonarze CPPS i Goście
 • 10:45 – Śpiew Zaproszonego Zespołu przed Mszą Św.
 • 11:00 – Msza świę­ta, prze­wod­ni­czy Ks. Moderator Krajowy WKC – ks. Bogusław Witkowski CPPS, homi­lia Ks. Prowincjał CPPS — ks. Wojciech Czernatowicz CPPS
  • Poświecenie obra­zów na roz­po­czę­cie Peregrynacji Obrazu Matki Bożej Przenajdroższej Krwi w Podregionach WKC
  • Błogosławieństwo Relikwią Krwi Chrystusa przed zakoń­cze­niem Mszy Świętej
 • 12:30 – poczę­stu­nek przy stra­ga­nach, spo­tka­nia we wspól­no­cie,
 • 13:30 – kon­cert pio­sen­ki reli­gij­nej i wspól­na zaba­wa
 • 14:30 – Nabożeństwo Majowe – pro­wa­dzi Ks. Filip Pięta CPPS

Zapraszamy na festyn parafialny (3 czerwca 2018)

Festyn Parafialny połączony ze zbiórką charytatywną na naszego małego parafianina Filipa.

Zmienił się termin festynu parafialnego.Będzie miał miejsce 3 czerwca 2018 (zmiana terminu z 17.06) w godzinach 12.00 – 17.00. Kto chciałby się włączyć w organizacje lub zaprezentować swoje talenty może się zgłaszać do ks. Łukasza lub ks. Marcina. Prosimy o przynoszenie fantów na loterię. Festyn ma charakter integracyjny i charytatywny. Przewidzianych jest mnóstwo atrakcji dla dzieci i nie tylko. Zapraszamy do włączenia się.

 

Ogłoszenia parafialne na Niedzielę Wniebowstąpienia (13.05.2018)

 1. Dzisiaj podczas Mszy Świętej o godzinie 11.00 osiemnaścioro dzieci obchodzi I rocznicę Komunii Świętej. Pamiętamy o nich w modlitwie.
 2. Zmienił się termin festynu parafialnego. Będzie on 3 czerwca. Kto chciałby się włączyć w organizacje lub zaprezentować swoje talenty może się zgłaszać do ks. Łukasza lub ks. Marcina. Prosimy o przynoszenie fantów na loterię. Festyn ma charakter integracyjny i charytatywny.
 3. Za tydzień o okazji dorocznego odpustu Wspólnoty Krwi Chrystusa Msza Święta o godzinie 11.00 będzie na scenie przy wjeździe do Sanktuarium. Zapraszamy po Mszy na stragany i do skorzystania z programu odpustu.
 4. Zbiórka ministrantów i kandydatów na ministrantów w sobotę o godzinie 11.00.
 5. Przez cały miesiąc maj zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwie majowym.
  Od poniedziałku do soboty o godzinie 17.00 (w środę przy kapliczce u zbiegu ulic Bialskiej i Zakopiańskiej) w niedzielę i Boże Ciało o godzinie 17.20 również przy kapliczce.
 6. Zapowiedzi:
  Olga Krzypkowska – panna z naszej Parafii
  Robert Kwieciński – kawaler z Parafii św. Judy Tadeusza
  Chcą zawrzeć związek małżeński. Jeżeli ktoś znałby jakiekolwiek przeszkody w zawarciu małżeństwa jest zobowiązany poinformować o tym ks. Proboszcza.
 7. Intencje mszalne:
 • 14.05 Poniedziałek: Za ś.p. Helenę Piecuch. Msza św. greg.
 • 15.05 Wtorek: Za ś.p. Helenę Piecuch. Msza św. greg.
  2) Za ś.p. Janinę Skibińską (w 2. roczn. śmierci)
 • 16.05 Środa: 1) Za ś.p. Helenę Piecuch. Msza św. greg.
  2) O wynagrodzenie za popełnione grzechy Artura
  przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi
 • 17.05 Czwartek: 1) Za ś.p. Helenę Piecuch. Msza św. greg.
  2) O wynagrodzenie za popełnione grzechy Artura
  przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi
 • 18.05 Piątek: 1) Za ś.p. Helenę Piecuch. Msza św. greg.
  2) O wynagrodzenie za popełnione grzechy Artura
  przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi
 • 19.05 Sobota: 1) Za ś.p. Helenę Piecuch. Msza św. greg.
  2) O wynagrodzenie za popełnione grzechy Artura
  przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi
 • 20.05 Niedziela:
 • 9.00 –
 • 11.00 – Z okazji 18 urodzin Marty z prośbą o właściwy wybór drogi życiowej i o błogosławieństwo w rodzinie.
 • 18.00 – Za ś.p. Helenę Piecuch. Msza św. greg.

Nabożeństwo majowe