Spotkanie dla mężczyzn z Drogi Odważnych

Wspólnota Przymierza Wojowników zapra­sza na spo­tka­nie dla męż­czyzn. Spotkanie jest adre­so­wa­ne dla każ­de­go męż­czy­zny, któ­ry kroczy Drogą Odważnych albo chciałby na nią wejść.

Droga jest dosko­na­łym miej­scem roz­wo­ju ludz­kie­go, jak i ducho­we­go.

Poprzez stro­nę www.odwazni.pl moż­na dołą­czyć do Drogi Odważnych. Jest to miej­sce tyl­ko dla męż­czyzn. Na każ­dy dzień jest przy­go­to­wa­na cie­ka­wa treść, w zależ­no­ści od dnia jest to kon­fe­ren­cja, sło­wo, świa­dec­two, wywiad, inspi­ru­ją­ce fil­my. Wystarczy tyl­ko kwa­drans dzien­nie, a sta­niesz się praw­dzi­wym naśla­dow­cą Chrystusa.

Spotkania dla mężczyzn są raz w miesiącu, zazwyczaj w ostatnie środy miesiąca. Zainteresowani spotkaniami, są proszeni o wcześniejsze zarejestrowanie się na Drodze Odważnych: www.odwazni.pl

W pro­gra­mie:

 • 19.00 ado­ra­cja (moż­li­wość spo­wie­dzi);
 • 19.30 kon­fe­ren­cja;
 • 20.00 Eucharystia w męskim gro­nie.
 • Braterskie spotkanie integracyjne

Więcej infor­ma­cji u ks. Marcina Pawlickiego CPPS (odpowiedzialnego za męską grupę w Częstochowie) oraz na stro­nie www.odwazni.pl

Ogłoszenia parafialne na III Niedzielę Wielkanocną (15.04.2018)

 1. Dzisiaj jest II Narodowy dzień czytania Pisma Świętego. Wszyscy, którzy zabrali ze sobą własne Pismo Święte niech zostaną przed kościołem, aby zrobić zdjęcie. Ze zdjęć postaramy się zrobić kolaż.
 2. Po Mszy o godzinie 11.00 spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej. Takie spotkanie jest przewidziane również za tydzień.
 3. Dzisiaj III niedziela miesiąca. Dróżki Krwi Chrystusa wokół Sanktuarium o godzinie 14.30, a dodatkowa Msza ku czci Krwi Chrystusa o godzinie 16.00.
 4. Za tydzień po Mszy o godzinie 11.00 spotkanie dla rodziców i dzieci obchodzących pierwszą rocznicę Komunii Świętej.
 5. W sobotę o godzinie 11.00 zbiórka ministrantów i lektorów.
 6. Intencje mszalne:
 • 16.04 Poniedziałek: 1) Za ś.p. Elfrydę Breuer. Msza św. greg.
  2) W int. Bernadetty, z prośbą o doświadczenie miłości Bożej, uzdrowienie wewnętrzne, emocjonalne oraz o złamanie wszelkiego zła przez moc Krwi Chrystusa

   

 • 17.04 Wtorek: 1) Za ś.p. Elfrydę Breuer. Msza św. greg.

   

 • 18.04 Środa: Za ś.p. Elfrydę Breuer. Msza św. greg.
  2) Za ś.p. Agnieszkę Gawlak Łuszczyńską (int. od rodziców)

   

 • 19.04 Czwartek: 1) Za ś.p. Elfrydę Breuer. Msza św. greg.
  2) Za ś.p. Henrykę Belicką

   

 • 20.04 Piątek: Za ś.p. Elfrydę Breuer. Msza św. greg.

   

 • 21.04 Sobota: Za ś.p. Elfrydę Breuer. Msza św. greg.
  2) Za ś.p. Halinę i Bronisława Dobosz i ś.p. Jana i Janinę Pawłowskich oraz za zmarłych z rodzin

   

 • 22.04 Niedziela:

  9.00 – 1) Za dusze w czyśćcu cierpiące
  2) Za ś.p. Mariannę Chmielarz
  (int. od szwagierki Ireny i Agaty z rodziną)

  11.00 – 1) W int. dzieci Lilii i Andrzeja i ich rodzin o błogosła- wieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, ochronę Krwi Chrystusa
  2) Za ś.p. Stefano Bozzo w 6. rocznicę śmierci (int. od żony i syna)

  18.00 – 1) Za ś.p. Elfrydę Breuer. Msza św. greg.

Ogłoszenia parafialne na Niedzielę Miłosierdzia (8.04.2018)

 1. Dzisiaj jest Niedziela Miłosierdzia. Skarbonki miłosierdzia, do których wrzucaliście podczas Wielkiego Postu ofiarę dla najuboższych proszę przynieść do zakrystii.
 2. Podczas Mszy o godzinie 11.00 poświęcimy świece i medaliki dzieciom, które przygotowują się do I Komunii Świętej. Po Mszy spotkanie dla rodziców tych dzieci.
 3. Do puszek zbiórka na chora Patrycję Grajcar.
 4. Jutro Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Tego dnia rozpoczyna się duchowa adopcja dziecka poczętego. Wszystkich, którzy chcieliby przez 9 miesięcy modlić się dziesiątką różańca za jeszcze nienarodzone dziecko zapraszamy jutro na Mszę o godz. 17.30.
 5. Z tydzień po Mszy o godzinie 11.00 spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej.
 6. Za tydzień II Narodowy dzień czytania Pisma Świętego. Na Msze zabierzcie ze sobą własne Pismo Święte.
 7. W sobotę o godzinie 11.00 zbiórka ministrantów i lektorów.

Wigilia Paschalna 2018 r.

Wielki Piątek 2018 r. – Liturgia Męki Pańskiej

Wielki Czwartek 2018 r. – Adoracja w ciemnicy

Adoracja Jezusa w ciemnicy. Jezus po Ostatniej Wieczerzy udaje się do Ogrójca na modlitwę. Trwajmy razem z Nim na modlitwie…

Obmycie nóg oraz ustanowienie Eucharystii