Ogłoszenia parafialne na Niedzielę Palmową (5.04.2020)

 1. Od poniedziałku do środy od godziny 14.00 do 17.30 będzie wystawiony Najświętszy Sakrament.

 2. W Wielki Czwartek (9 kwiecień) rozpoczynamy Triduum Paschalne. Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 16.00 i 18.00.

 3. Liturgia Wielkiego Piątku o godz. 16.00.

 4. Po Liturgii Wielkiego Piątku możliwość adoracji Krzyża do godziny 22.00. Zachęcamy, aby w domu udekorować krzyż i odprawić Drogę Krzyżową. Od Wielkiego Piątku rozpoczyna się nowenna przed Niedzielą Miłosierdzia. Przez kolejne 9 dni zachęcamy do modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia.

 5. W sobotę adoracja od godz. 9.00 do 19.00. Nie będzie poświęcenia pokarmów. Prosimy, aby ktoś z rodziny odmówił błogosławieństwo przed niedzielnym śniadaniem wielkanocnym

 6. Msza Wigilii Paschalnej o godz. 20.00.

 7. W Niedzielę Zmartwychwstania msze o godz. 6.00, 9.00, 11.00, 16.00, 18.00.

 8. Kto chciałby skorzystać z sakramentu spowiedzi proszę dzwonić na numer parafialny 538-380-488

 9. Jeżeli ktoś z nas potrzebowałby pomocy w zrobieniu zakupów, wyprowadzenia psa, wyrzucenia śmieci lub innych rzeczy proszę dzwonić na numer parafialny.

 10. Zmarła nasza parafianka Leokadia Motulewicz. Wieczny odpoczynek.

Ogłoszenia parafialne na V Niedzielę Wielkiego Postu (29.03.2020)

 1. Za tydzień pobłogosławienie palm podczas wszystkich niedzielnych mszy.
 2. Od poniedziałku do soboty od godziny 14.00 do 17.30 będzie wystawiony Najświętszy Sakrament. Kto chciałby skorzystać z sakramentu spowiedzi proszę dzwonić na numer parafialny 538-380-488
 3. Jeżeli ktoś z nas potrzebowałby pomocy w zrobieniu zakupów, wyprowadzenia psa, wyrzucenia śmieci lub innych rzeczy proszę dzwonić na numer parafialny.
 4. Te osoby które w takich przypadkach sąsiedzkiej pomocy byłyby gotowe pomóc proszę aby zostawiły do siebie numer telefonu z zakrystii.
 5. Zmarła nasza parafianka Maria Bogusz. Wieczny odpoczynek.

Czwartek 26.03.2020

Dzisiaj nie będzie różańca do krwi Chrystusa przed Mszą, a po Mszy nie będzie błogosławieństwa. Niech Pan nagrodzi nasze wyrzeczenia.

 

Ogłoszenia parafialne na IV Niedzielę Wielkiego Postu (22.03.2020)

1.Odwołane są wszystkie spotkania formacyjne i duszpasterskie.

2.Od poniedziałku do soboty od godziny 14.00 do 17.30 będzie wystawiony Najświętszy Sakrament. Kto chciałby skorzystać z sakramentu spowiedzi proszę dzwonić na numer parafialny

538-380-488

3. Jeżeli ktoś z nas potrzebowałby pomocy w zrobieniu zakupów, wyprowadzenia psa, wyrzucenia śmieci lub innych rzeczy proszę dzwonić na numer parafialny.

4. Te osoby które w takich przypadkach sąsiedzkiej pomocy byłyby gotowe pomóc proszę aby zostawiły do siebie numer telefonu z zakrystii.

Ogłoszenia parafialne na III Niedzielę Wielkiego Postu (15.03.2020)

1. Bóg zapłać ks. Grzegorzowi Pasztaleńcowi za wygłoszone rekolekcje i życzymy mu wszelkich łask na dalszy czas służenia Bogu.

2. Odwołane są wszystkie spotkania formacyjne i duszpasterskie.

3. Od poniedziałku do soboty od godziny 12.00 do 16.00 będzie wystawiony Najświętszy Sakrament. Kto chciałby skorzystać z sakramentu spowiedzi proszę dzwonić na numer parafialny

538-380-488

4. Jeżeli ktoś z nas potrzebowałby pomocy w zrobieniu zakupów, wyprowadzenia psa, wyrzucenia śmieci lub innych rzeczy proszę dzwonić na numer parafialny.

5. Te osoby które w takich przypadkach sąsiedzkiej pomocy byłyby gotowe pomóc proszę aby zostawiły do siebie numer telefonu z zakrystii.

Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski (12 marca 2020)

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:
a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:
a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 12 marca 2020 r.